besedilo z akordi   Akordi shematsko - VSI - v2

trzalica bar

Vse verzije te pesmi:    besedilo z akordi  Akordi shematsko - VSI - v1     besedilo z akordi  Akordi shematsko - VSI - v2

trzalica bar

 

C akordi  


    C: 3 3 2 0 1 0
    C: x 3 2 0 1 0
    C: 3 3 5 5 5 3
    C: 8 10 10 9 8 8
    Cm: 8 10 10 8 8 8
    Cm: 3 3 5 5 4 3
    C7: 3 3 5 3 5 3
    Csus4: 3 3 5 5 6 3
    Cm7: 3 3 5 3 4 3
    C7: 3 3 2 3 1 0
    Csus4: 3 3 2 0 1 1
    Cmaj7: 3 3 5 4 5 3
    Cmaj7: 3 3 2 0 0 0
    Cm: x 3 1 0 1 x
    C7: x x 5 5 5 6
    C6: x x 5 5 5 5
    C13: 3 3 2 3 3 5
    Cdim: x x 1 2 1 2
    Cm7: x x 5 5 4 6


C# akordi

    C#: 4 4 6 6 6 4
    C#: x 4 3 1 2 1
    C#: 9 11 11 10 9 9
    C#m: 9 11 11 9 9 9
    C#m: 4 4 6 6 5 4
    C#7: 4 4 6 4 6 4
    C#sus4: 4 4 6 6 7 4
    C#m7: 4 4 6 4 5 4
    C#7: x 4 3 4 2 x
    C#sus4: x x x 1 2 2
    C#maj7: 4 4 6 5 6 4
    C#maj7: x 4 3 1 1 1
    C#7: x x 6 6 6 7
    C#6: x x 6 6 6 6
    C#dim: x x 2 3 2 3
    C#m: x x 2 1 2 0
    C#m7: x x 6 6 5 7
    C#13: 4 4 3 4 4 6

D akordi 


    D: x x 0 2 3 2
    D: x 5 4 2 3 2
    D: 5 5 7 7 7 5
    Dm: x x 0 2 3 1
    D7: x x 0 2 1 2
    Dm7: x x 0 2 1 1
    Dm: x x 3 2 3 1
    Dsus2: x x 0 2 3 0
    D: 10 12 12 11 10 10
    Dm: 10 12 12 10 10 10
    Dm: 5 5 7 7 6 5
    D7: 5 5 7 5 7 5
    Dsus4: 5 5 7 7 8 5
    Dm7: 5 5 7 5 6 5
    D7: x 5 4 5 3 x
    Dsus4: x x x 2 3 3
    Dmaj7: 5 5 7 6 7 5
    Dmaj7: x 5 4 2 2 2
    D7: x x 7 7 7 8
    D6: x x 7 7 7 7
    D13: 5 5 4 5 5 7
    Ddim: x x 3 4 3 4
    Ddim: x x 0 1 0 1

D# akordi


    D#: 6 6 8 8 8 6
    D#: x 6 5 3 4 3
    D#: 11 13 13 12 11 11
    D#m: 11 13 13 11 11 11
    D#m: 6 6 8 8 7 6
    D#7: 6 6 8 6 8 6
    D#sus4: 6 6 8 8 9 6
    D#7: x 6 5 6 4 x
    D#m7: 6 6 8 6 7 6
    D#sus4: x x x 3 4 4
    D#maj7: 6 6 8 7 8 6
    D#maj7: x 6 5 3 3 3
    D#7: x x 8 8 8 9
    D#6: x x 8 8 8 8
    D#dim: x x 4 5 4 5

E akordi 


    E: 0 2 2 1 0 0
    E: 7 7 9 9 9 7
    E: x 7 6 4 5 4
    E: 12 14 14 13 12 12
    Em: 0 2 2 0 0 0
    Em: 7 7 9 9 8 7
    Em: 12 14 14 12 12 12
    E7: 0 2 0 1 0 0
    Em7: 0 2 0 0 0 0
    E7: 0 2 0 1 3 0
    Em7: 0 2 0 0 3 0
    Esus4: 0 2 2 2 0 0
    E7: 7 7 9 7 9 7
    Esus4: 7 7 9 9 10 7
    Em7: 7 7 9 7 8 7
    E7: x 7 6 7 5 x
    Esus4: x x x 4 5 5
    Emaj7: 7 7 9 8 9 7
    Emaj7: x 7 6 4 4 4
    E7: x x 9 9 9 10
    E6: x x 9 9 9 9
    E6: 0 2 2 1 2 0
    E9: 0 2 2 1 0 2
    E10: 0 2 2 1 0 3
    Em6: 0 2 2 0 2 0
    Edim: x x 2 3 2 3

F akordi


    F: 1 3 3 2 1 1
    Fm: 1 3 3 1 1 1
    F7: 1 3 1 2 1 1
    Fm7: 1 3 1 1 1 1
    F7: 1 3 1 2 4 1
    Fsus4: 1 3 3 3 1 1
    F: 8 8 10 10 10 8
    Fm: 8 8 10 10 9 8
    F: x 8 7 5 6 5
    F7: x 8 7 8 6 x
    Fsus4: x x x 5 6 6
    Fmaj7: x 8 7 5 5 5
    Fmaj7: x x 3 2 1 0
    F6: 1 3 3 2 3 1
    F9: 1 3 3 2 1 3
    F10: 1 3 3 2 1 4
    Fm6: 1 3 3 1 3 1
    Fdim: x x 3 4 3 4

F# akordi 


    F#: 2 4 4 3 2 2
    F#m: 2 4 4 2 2 2
    F#7: 2 4 2 3 2 2
    F#m7: 2 4 2 2 2 2
    F#7: 2 4 2 3 5 2
    F#m7: 2 4 2 2 5 2
    F#sus4: 2 4 4 4 2 2
    F#: x 9 8 6 7 6
    F#: 9 9 11 11 11 9
    F#m: 9 9 11 11 10 9
    F#7: x 9 8 9 7 x
    F#sus4: x x x 6 7 7
    F#maj7: x 9 8 6 6 6
    F#maj7: x x 4 3 2 1
    F#6: 2 4 4 3 4 2
    F#9: 2 4 4 3 2 4
    F#10: 2 4 4 3 2 5
    F#m6: 2 4 4 2 4 2
    F#dim: x x 1 2 1 2


G akordi

    G: 3 2 0 0 0 3
    G: 3 2 0 0 3 3
    G: 3 5 5 4 3 3
    Gm: 3 5 5 3 3 3
    G7: 3 5 3 4 3 3
    Gm7: 3 5 3 3 3 3
    G7: 3 5 3 4 6 3
    Gm7: 3 5 3 3 6 3
    G7: 3 2 0 0 0 1
    Gsus4: 3 2 0 0 1 3
    Gsus4: 3 5 5 5 3 3
    G: 10 10 12 12 12 10
    Gm: 10 10 12 12 11 10
    G: x 10 9 7 8 7
    G7: x 10 9 10 8 x
    Gsus4: x x x 7 8 8
    Gmaj7: x 10 9 7 8 7
    Gmaj7: x x 5 4 3 2
    G6: 3 5 5 4 5 3
    Gm6: 3 5 5 3 5 3
    G9: 3 5 5 4 3 5
    G10: 3 5 5 4 3 6
    G6: 3 2 0 0 0 0
    Gdim: x x 2 3 2 3

G# akordi 


    G#: 4 6 6 5 4 4
    G#m: 4 6 6 4 4 4
    G#7: 4 6 4 5 4 4
    G#m7: 4 6 4 4 4 4
    G#7: 4 6 4 5 7 4
    G#m7: 4 6 4 4 7 4
    G#sus4: 4 6 6 6 4 4
    G#: 11 11 13 13 13 11
    G#m: 11 11 13 13 12 11
    G#maj7: x x 6 5 4 3
    G#6: 4 6 6 5 6 4
    G#9: 4 6 6 5 4 6
    G#10: 4 6 6 5 4 7
    G#m6: 4 6 6 4 6 4
    G#dim: x x 3 4 3 4

A akordi


    A: 0 0 2 2 2 0
    A: 5 7 7 6 5 5
    Am: 0 0 2 2 1 0
    Am: 5 7 7 5 5 5
    A7: 0 0 2 0 2 0
    A7: 5 7 5 6 5 5
    Am7: 5 7 5 5 5 5
    A7: 5 7 5 6 8 5
    Am7: 5 7 5 5 8 5
    Asus4: 5 7 7 7 5 5
    A: 12 12 14 14 14 12
    Am: 12 12 14 14 13 12
    Asus4: 0 0 2 2 3 0
    Am7: 0 0 2 0 1 0
    Amaj7: 0 0 2 1 2 0
    A7: x x 2 2 2 3
    A6: x x 2 2 2 2
    A6: 5 7 7 6 7 5
    A9: 5 7 7 6 5 7
    A10: 5 7 7 6 5 8
    Am6: 5 7 7 5 7 5
    Am7: x x 2 2 1 3
    Asus2: 0 0 2 2 0 0
    Adim: x x 1 2 1 2

B akordi 


    B: 1 1 3 3 3 1
    B: 6 8 8 7 6 6
    Bm: 1 1 3 3 2 1
    Bm: 6 8 8 6 6 6
    B7: 1 1 3 1 3 1
    B7: 6 8 6 7 6 6
    Bm7: 6 8 6 6 6 6
    B7: 6 8 6 7 9 6
    Bm7: 6 8 6 6 9 6
    Bsus4: 6 8 8 8 6 6
    Bsus4: 1 1 3 3 4 1
    Bm7: 1 1 3 1 2 1
    Bmaj7: 1 1 3 2 3 1
    B7: x x 3 3 3 4
    B6: x x 3 3 3 3
    B13: 1 1 0 1 1 3
    Bm7: x x 3 3 2 4

H akordi


    H: 2 2 4 4 4 2
    H: 7 9 9 8 7 7
    Hm: 2 2 4 4 3 2
    Hm: 7 9 9 7 7 7
    H7: 2 2 4 2 4 2
    H7: 2 2 1 2 0 2
    H7: 7 9 7 8 7 7
    Hm7: 7 9 7 7 7 7
    H7: 7 9 7 8 10 7
    Hm7: 7 9 7 7 10 7
    Hsus4: 7 9 9 9 7 7
    Hsus4: 2 2 4 4 5 2
    Hm7: 2 2 4 2 3 2
    Hmaj7: 2 2 4 3 4 2
    H7: x x 4 4 4 5
    H6: x x 4 4 4 4
    H13: 2 2 1 2 2 4
    Hdim: x x 3 4 3 4

Legenda:
C#=Db
D#=Eb
F#=Gb
G#=Ab
 
trzalica bar

Dodaj komentar


  Iskanje

config

      Znani pravijo o nas:

Hamo & Tribute 2 Love

Vežbam Pol za na Izštekani,
ne vem kaj bi, če ne bi bilo portala Trzalica.COM...
Pol zabil sem akorde...oba dva:)

#‎Pavsegabogaimajotamgor‬

Vokalist in kitarist Tribute 2 love