Azra

azra

123 & Ostalo in razno    ABCČ    DEF   GHI   JKL   MNO   PRSŠ   TUV  


 

 
 

 2akordi  

 

Prikaži # 
besedilo z akordi   A šta da radim Napisal: neznan avtor 1649
   A šta da radim (gp) Napisal: neznan avtor 2196
besedilo z akordi   Ako znaš bilo što Napisal: neznan avtor 2394
besedilo z akordi   Balkan Napisal: jacko 2792
   Balkan (gp) Napisal: neznan avtor 1995
   Između nas - uvod (gp) Napisal: neznan avtor 1761
besedilo z akordi   Kad fazani lete Napisal: neznan avtor 1577
besedilo z akordi   Kao ti i ja Napisal: neznan avtor 2212
tablatura akordi besedilo   Karta za sreču (tab) Napisal: neznan avtor 1752
besedilo z akordi   Klinček stoji pod oblokom Napisal: neznan avtor 2012
besedilo z akordi   Krvava Meri Napisal: neznan avtor 1582
   Lijepe žene prolaze kroz grad (gp) Napisal: neznan avtor 1924
besedilo z akordi   Plavi golub Napisal: neznan avtor 2131
besedilo z akordi   Provedimo vikend zajedno Napisal: neznan avtor 1927
besedilo z akordi   Slučajan susret Napisal: neznan avtor 1806
besedilo z akordi   Sunčana strana ulice Napisal: neznan avtor 2196
   Sunčana strana ulice (gp) Napisal: neznan avtor 1871
besedilo z akordi   Tople usne žene Napisal: neznan avtor 1568
besedilo z akordi   Uradi nešto Napisal: neznan avtor 2017
besedilo z akordi   Usne vrele višnje Napisal: neznan avtor 1613
besedilo z akordi   Užas je moja furka Napisal: neznan avtor 2068
besedilo z akordi   Volim te kad pričaš Napisal: neznan avtor 1802
   Voljela Me Nije Ni Jedna (gp) Napisal: neznan avtor 1722
besedilo z akordi   Zadovoljština Napisal: neznan avtor 1760
besedilo z akordi   Život običnog tempa Napisal: neznan avtor 1646

  Iskanje

config