Azra

azra

123 & Ostalo in razno    ABCČ    DEF   GHI   JKL   MNO   PRSŠ   TUV  


 

 
 

 2akordi  

 

Prikaži # 
besedilo z akordi   A šta da radim Napisal: neznan avtor 1148
   A šta da radim (gp) Napisal: neznan avtor 1558
besedilo z akordi   Ako znaš bilo što Napisal: neznan avtor 1716
besedilo z akordi   Balkan Napisal: jacko 1608
   Balkan (gp) Napisal: neznan avtor 1452
   Između nas - uvod (gp) Napisal: neznan avtor 1178
besedilo z akordi   Kad fazani lete Napisal: neznan avtor 1038
besedilo z akordi   Kao ti i ja Napisal: neznan avtor 1550
tablatura akordi besedilo   Karta za sreču (tab) Napisal: neznan avtor 1171
besedilo z akordi   Klinček stoji pod oblokom Napisal: neznan avtor 1354
besedilo z akordi   Krvava Meri Napisal: neznan avtor 1128
   Lijepe žene prolaze kroz grad (gp) Napisal: neznan avtor 1328
besedilo z akordi   Plavi golub Napisal: neznan avtor 1472
besedilo z akordi   Provedimo vikend zajedno Napisal: neznan avtor 1261
besedilo z akordi   Slučajan susret Napisal: neznan avtor 1337
besedilo z akordi   Sunčana strana ulice Napisal: neznan avtor 1527
   Sunčana strana ulice (gp) Napisal: neznan avtor 1223
besedilo z akordi   Tople usne žene Napisal: neznan avtor 1028
besedilo z akordi   Uradi nešto Napisal: neznan avtor 1520
besedilo z akordi   Usne vrele višnje Napisal: neznan avtor 1071
besedilo z akordi   Užas je moja furka Napisal: neznan avtor 1402
besedilo z akordi   Volim te kad pričaš Napisal: neznan avtor 1225
   Voljela Me Nije Ni Jedna (gp) Napisal: neznan avtor 1072
besedilo z akordi   Zadovoljština Napisal: neznan avtor 1189
besedilo z akordi   Život običnog tempa Napisal: neznan avtor 1106

  Iskanje

config