Azra

azra

123 & Ostalo in razno    ABCČ    DEF   GHI   JKL   MNO   PRSŠ   TUV  


 

 
 

 2akordi  

 

Prikaži # 
besedilo z akordi   A šta da radim Napisal: neznan avtor 1227
   A šta da radim (gp) Napisal: neznan avtor 1715
besedilo z akordi   Ako znaš bilo što Napisal: neznan avtor 1808
besedilo z akordi   Balkan Napisal: jacko 1692
   Balkan (gp) Napisal: neznan avtor 1543
   Između nas - uvod (gp) Napisal: neznan avtor 1285
besedilo z akordi   Kad fazani lete Napisal: neznan avtor 1141
besedilo z akordi   Kao ti i ja Napisal: neznan avtor 1665
tablatura akordi besedilo   Karta za sreču (tab) Napisal: neznan avtor 1269
besedilo z akordi   Klinček stoji pod oblokom Napisal: neznan avtor 1453
besedilo z akordi   Krvava Meri Napisal: neznan avtor 1197
   Lijepe žene prolaze kroz grad (gp) Napisal: neznan avtor 1415
besedilo z akordi   Plavi golub Napisal: neznan avtor 1562
besedilo z akordi   Provedimo vikend zajedno Napisal: neznan avtor 1316
besedilo z akordi   Slučajan susret Napisal: neznan avtor 1414
besedilo z akordi   Sunčana strana ulice Napisal: neznan avtor 1662
   Sunčana strana ulice (gp) Napisal: neznan avtor 1313
besedilo z akordi   Tople usne žene Napisal: neznan avtor 1094
besedilo z akordi   Uradi nešto Napisal: neznan avtor 1597
besedilo z akordi   Usne vrele višnje Napisal: neznan avtor 1175
besedilo z akordi   Užas je moja furka Napisal: neznan avtor 1540
besedilo z akordi   Volim te kad pričaš Napisal: neznan avtor 1308
   Voljela Me Nije Ni Jedna (gp) Napisal: neznan avtor 1178
besedilo z akordi   Zadovoljština Napisal: neznan avtor 1343
besedilo z akordi   Život običnog tempa Napisal: neznan avtor 1208

  Iskanje

config