Azra

azra

123 & Ostalo in razno    ABCČ    DEF   GHI   JKL   MNO   PRSŠ   TUV  


 

 
 

 2akordi  

 

Prikaži # 
besedilo z akordi   A šta da radim Napisal: neznan avtor 1341
   A šta da radim (gp) Napisal: neznan avtor 1817
besedilo z akordi   Ako znaš bilo što Napisal: neznan avtor 1952
besedilo z akordi   Balkan Napisal: jacko 1822
   Balkan (gp) Napisal: neznan avtor 1639
   Između nas - uvod (gp) Napisal: neznan avtor 1401
besedilo z akordi   Kad fazani lete Napisal: neznan avtor 1257
besedilo z akordi   Kao ti i ja Napisal: neznan avtor 1782
tablatura akordi besedilo   Karta za sreču (tab) Napisal: neznan avtor 1379
besedilo z akordi   Klinček stoji pod oblokom Napisal: neznan avtor 1574
besedilo z akordi   Krvava Meri Napisal: neznan avtor 1296
   Lijepe žene prolaze kroz grad (gp) Napisal: neznan avtor 1527
besedilo z akordi   Plavi golub Napisal: neznan avtor 1702
besedilo z akordi   Provedimo vikend zajedno Napisal: neznan avtor 1408
besedilo z akordi   Slučajan susret Napisal: neznan avtor 1499
besedilo z akordi   Sunčana strana ulice Napisal: neznan avtor 1788
   Sunčana strana ulice (gp) Napisal: neznan avtor 1432
besedilo z akordi   Tople usne žene Napisal: neznan avtor 1179
besedilo z akordi   Uradi nešto Napisal: neznan avtor 1698
besedilo z akordi   Usne vrele višnje Napisal: neznan avtor 1285
besedilo z akordi   Užas je moja furka Napisal: neznan avtor 1661
besedilo z akordi   Volim te kad pričaš Napisal: neznan avtor 1440
   Voljela Me Nije Ni Jedna (gp) Napisal: neznan avtor 1308
besedilo z akordi   Zadovoljština Napisal: neznan avtor 1456
besedilo z akordi   Život običnog tempa Napisal: neznan avtor 1328

  Iskanje

config