Azra

azra

123 & Ostalo in razno    ABCČ    DEF   GHI   JKL   MNO   PRSŠ   TUV  


 

 
 

 2akordi  

 

Prikaži # 
besedilo z akordi   A šta da radim Napisal: neznan avtor 1066
   A šta da radim (gp) Napisal: neznan avtor 1299
besedilo z akordi   Ako znaš bilo što Napisal: neznan avtor 1489
besedilo z akordi   Balkan Napisal: jacko 1457
   Balkan (gp) Napisal: neznan avtor 1264
   Između nas - uvod (gp) Napisal: neznan avtor 1020
besedilo z akordi   Kad fazani lete Napisal: neznan avtor 924
besedilo z akordi   Kao ti i ja Napisal: neznan avtor 1381
tablatura akordi besedilo   Karta za sreču (tab) Napisal: neznan avtor 1052
besedilo z akordi   Klinček stoji pod oblokom Napisal: neznan avtor 1190
besedilo z akordi   Krvava Meri Napisal: neznan avtor 989
   Lijepe žene prolaze kroz grad (gp) Napisal: neznan avtor 1191
besedilo z akordi   Plavi golub Napisal: neznan avtor 1278
besedilo z akordi   Provedimo vikend zajedno Napisal: neznan avtor 1105
besedilo z akordi   Slučajan susret Napisal: neznan avtor 1110
besedilo z akordi   Sunčana strana ulice Napisal: neznan avtor 1303
   Sunčana strana ulice (gp) Napisal: neznan avtor 1065
besedilo z akordi   Tople usne žene Napisal: neznan avtor 882
besedilo z akordi   Uradi nešto Napisal: neznan avtor 1367
besedilo z akordi   Usne vrele višnje Napisal: neznan avtor 911
besedilo z akordi   Užas je moja furka Napisal: neznan avtor 1197
besedilo z akordi   Volim te kad pričaš Napisal: neznan avtor 1012
   Voljela Me Nije Ni Jedna (gp) Napisal: neznan avtor 901
besedilo z akordi   Zadovoljština Napisal: neznan avtor 1007
besedilo z akordi   Život običnog tempa Napisal: neznan avtor 981

  Iskanje

config