Azra

azra

123 & Ostalo in razno    ABCČ    DEF   GHI   JKL   MNO   PRSŠ   TUV  


 

 
 

 2akordi  

 

Prikaži # 
besedilo z akordi   A šta da radim Napisal neznan avtor 905
   A šta da radim (gp) Napisal neznan avtor 1046
besedilo z akordi   Ako znaš bilo što Napisal neznan avtor 1170
besedilo z akordi   Balkan Napisal jacko 1204
   Balkan (gp) Napisal neznan avtor 1026
   Između nas - uvod (gp) Napisal neznan avtor 777
besedilo z akordi   Kad fazani lete Napisal neznan avtor 753
besedilo z akordi   Kao ti i ja Napisal neznan avtor 1051
tablatura akordi besedilo   Karta za sreču (tab) Napisal neznan avtor 810
besedilo z akordi   Klinček stoji pod oblokom Napisal neznan avtor 959
besedilo z akordi   Krvava Meri Napisal neznan avtor 780
   Lijepe žene prolaze kroz grad (gp) Napisal neznan avtor 973
besedilo z akordi   Plavi golub Napisal neznan avtor 1038
besedilo z akordi   Provedimo vikend zajedno Napisal neznan avtor 899
besedilo z akordi   Slučajan susret Napisal neznan avtor 902
besedilo z akordi   Sunčana strana ulice Napisal neznan avtor 987
   Sunčana strana ulice (gp) Napisal neznan avtor 805
besedilo z akordi   Tople usne žene Napisal neznan avtor 663
besedilo z akordi   Uradi nešto Napisal neznan avtor 1144
besedilo z akordi   Usne vrele višnje Napisal neznan avtor 674
besedilo z akordi   Užas je moja furka Napisal neznan avtor 923
besedilo z akordi   Volim te kad pričaš Napisal neznan avtor 748
   Voljela Me Nije Ni Jedna (gp) Napisal neznan avtor 657
besedilo z akordi   Zadovoljština Napisal neznan avtor 805
besedilo z akordi   Život običnog tempa Napisal neznan avtor 797

  Iskanje

config