Azra

azra

123 & Ostalo in razno    ABCČ    DEF   GHI   JKL   MNO   PRSŠ   TUV  


 

 
 

 2akordi  

 

Prikaži # 
besedilo z akordi   A šta da radim Napisal neznan avtor 978
   A šta da radim (gp) Napisal neznan avtor 1163
besedilo z akordi   Ako znaš bilo što Napisal neznan avtor 1314
besedilo z akordi   Balkan Napisal jacko 1320
   Balkan (gp) Napisal neznan avtor 1130
   Između nas - uvod (gp) Napisal neznan avtor 883
besedilo z akordi   Kad fazani lete Napisal neznan avtor 855
besedilo z akordi   Kao ti i ja Napisal neznan avtor 1210
tablatura akordi besedilo   Karta za sreču (tab) Napisal neznan avtor 930
besedilo z akordi   Klinček stoji pod oblokom Napisal neznan avtor 1069
besedilo z akordi   Krvava Meri Napisal neznan avtor 863
   Lijepe žene prolaze kroz grad (gp) Napisal neznan avtor 1085
besedilo z akordi   Plavi golub Napisal neznan avtor 1145
besedilo z akordi   Provedimo vikend zajedno Napisal neznan avtor 993
besedilo z akordi   Slučajan susret Napisal neznan avtor 1002
besedilo z akordi   Sunčana strana ulice Napisal neznan avtor 1112
   Sunčana strana ulice (gp) Napisal neznan avtor 931
besedilo z akordi   Tople usne žene Napisal neznan avtor 783
besedilo z akordi   Uradi nešto Napisal neznan avtor 1242
besedilo z akordi   Usne vrele višnje Napisal neznan avtor 781
besedilo z akordi   Užas je moja furka Napisal neznan avtor 1043
besedilo z akordi   Volim te kad pričaš Napisal neznan avtor 875
   Voljela Me Nije Ni Jedna (gp) Napisal neznan avtor 770
besedilo z akordi   Zadovoljština Napisal neznan avtor 904
besedilo z akordi   Život običnog tempa Napisal neznan avtor 876

  Iskanje

config