Azra

azra

123 & Ostalo in razno    ABCČ    DEF   GHI   JKL   MNO   PRSŠ   TUV  


 

 
 

 2akordi  

 

Prikaži # 
besedilo z akordi   A šta da radim Napisal: neznan avtor 1098
   A šta da radim (gp) Napisal: neznan avtor 1429
besedilo z akordi   Ako znaš bilo što Napisal: neznan avtor 1601
besedilo z akordi   Balkan Napisal: jacko 1532
   Balkan (gp) Napisal: neznan avtor 1367
   Između nas - uvod (gp) Napisal: neznan avtor 1100
besedilo z akordi   Kad fazani lete Napisal: neznan avtor 971
besedilo z akordi   Kao ti i ja Napisal: neznan avtor 1453
tablatura akordi besedilo   Karta za sreču (tab) Napisal: neznan avtor 1108
besedilo z akordi   Klinček stoji pod oblokom Napisal: neznan avtor 1261
besedilo z akordi   Krvava Meri Napisal: neznan avtor 1062
   Lijepe žene prolaze kroz grad (gp) Napisal: neznan avtor 1243
besedilo z akordi   Plavi golub Napisal: neznan avtor 1350
besedilo z akordi   Provedimo vikend zajedno Napisal: neznan avtor 1189
besedilo z akordi   Slučajan susret Napisal: neznan avtor 1165
besedilo z akordi   Sunčana strana ulice Napisal: neznan avtor 1408
   Sunčana strana ulice (gp) Napisal: neznan avtor 1134
besedilo z akordi   Tople usne žene Napisal: neznan avtor 954
besedilo z akordi   Uradi nešto Napisal: neznan avtor 1427
besedilo z akordi   Usne vrele višnje Napisal: neznan avtor 972
besedilo z akordi   Užas je moja furka Napisal: neznan avtor 1304
besedilo z akordi   Volim te kad pričaš Napisal: neznan avtor 1108
   Voljela Me Nije Ni Jedna (gp) Napisal: neznan avtor 966
besedilo z akordi   Zadovoljština Napisal: neznan avtor 1076
besedilo z akordi   Život običnog tempa Napisal: neznan avtor 1050

  Iskanje

config